Poprzednio

INTERNATIONAL PAPER CELLULOSE FIBERS (POLAND)

Nazwa pełna

INTERNATIONAL PAPER CELLULOSE FIBERS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000324652

NIP

5252446063

REGON

141725018

Adres siedziby

Maszynowa 20, 80-298 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 lutego 2009 r.

Kapitał zakładowy

18,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu spółki ma prawo reprezentowania spółki jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  18,3 mln zł

  Liczba udziałów

  365228

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

26,9 mln zł

2022 r.

16 mln zł

2021 r.

11,6 mln zł

2020 r.

20,2 mln zł

2019 r.

21,3 mln zł

2018 r.

17,5 mln zł

2017 r.

10,9 mln zł

2016 r.

4,5 mln zł

2015 r.

4,9 mln zł

2014 r.

2,7 mln zł

2013 r.

88 tys. zł

2012 r.

84 tys. zł

2011 r.

6,7 tys. zł

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6,7 tys. zł 84 tys. zł 88 tys. zł 2,7 mln zł 4,9 mln zł 4,5 mln zł 10,9 mln zł 17,5 mln zł 21,3 mln zł 20,2 mln zł 11,6 mln zł 16 mln zł 26,9 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015