Poprzednio

OZE 11

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

15,1 mln zł

9,6 mln zł

2007 - 2013

1

31,1 mln zł

14,9 mln zł

Łącznie

4

46,2 mln zł

24,6 mln zł