Nazwa pełna

ENERBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000323976

NIP

5932546266

REGON

220752215

Adres siedziby

Wschodnia 23, 99-300 Kutno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 lutego 2009 r.

Kapitał zakładowy

2,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie każdy z członków zarządu spółki

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

211,9 tys. zł

2021 r.

1,2 mln zł

2020 r.

123,5 tys. zł

2019 r.

9,4 mln zł

2018 r.

5,8 mln zł

2016 r.

23 tys. zł

2011 r.

18,7 mln zł

2011
2016
2018
2019
2020
2021
2022
18,7 mln zł 23 tys. zł 5,8 mln zł 9,4 mln zł 123,5 tys. zł 1,2 mln zł 211,9 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

17,6 mln zł

9,4 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

DORECZENIA@ENERBIO.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009