Nazwa pełna

FUNDACJA NIEZALEŻNE MEDIA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000322359

NIP

9512273734

REGON

141717020

Data rejestracji

27 stycznia 2009 r.

Adres siedziby

Filtrowa 63 / 43, 02-056 Warszawa, Polska

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu fundacji uprawniony jest każdy członek zarządu

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE