Nazwa pełna

"GEOTERMIA MAZOWIECKA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000032217

NIP

8381029481

REGON

750432138

Adres siedziby

Spółdzielcza 9A, 96-320 Mszczonów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

31 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

15,1 mln zł

Kapitał wpłacony

15,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo też jednego członka zarządu z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

6,4 mln zł

2017 r.

452,3 tys. zł

2015 r.

185,8 tys. zł

2014 r.

101,7 tys. zł

2012 r.

355,5 tys. zł

2011 r.

69,7 tys. zł

2009 r.

3,9 tys. zł

2005 r.

1,3 tys. zł

2005
2009
2011
2012
2014
2015
2017
2022
1,3 tys. zł 3,9 tys. zł 69,7 tys. zł 355,5 tys. zł 101,7 tys. zł 185,8 tys. zł 452,3 tys. zł 6,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

1,3 mln zł

452,3 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 858 SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH SEKCJA REJESTRÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001