Nazwa pełna

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000322109

NIP

9161375371

REGON

020913601

Data rejestracji

26 stycznia 2009 r.

Adres siedziby

Powstańców Wielkopolskich 5, 56-300 Milicz, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała nr 1/9/2015 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki ośrodek sportu i rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 25. 09. 2015 r. , sporządzona w formie aktu notarialnego rep a nr 5258/2015, notariusz barbara wąsik, kancelaria notarialna w miliczu, ul. Piłsudskiego 12 o rozwiązaniu spółki z dniem 30. 09. 2015 r.

Finanse

Kapitał zakładowy

13,4 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5 tys. zł

2020 r.

468,5 tys. zł

2015 r.

226 tys. zł

2014 r.

52,7 zł

2014
2015
2020
2021
52,7 zł 226 tys. zł 468,5 tys. zł 5 tys. zł
Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  13,4 mln zł

  Liczba udziałów

  26715

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009