Poprzednio

UPM RAFLATAC POLSKA

Nazwa pełna

UPM RAFLATAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000032188

NIP

5221026986

REGON

010794162

Adres siedziby

Fińska 1, Biskupice Pdogórne, 55-040 Kobierzyce, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 sierpnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1.A) TIRET 5 UPPPOFT

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  2 mln zł

  Liczba udziałów

  19791

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

12,2 mln zł

2022 r.

13,2 mln zł

2021 r.

12 mln zł

2020 r.

12,2 mln zł

2019 r.

13,5 mln zł

2018 r.

8,4 mln zł

2017 r.

6,5 mln zł

2016 r.

9,4 mln zł

2015 r.

11 mln zł

2014 r.

5 mln zł

2013 r.

8,9 mln zł

2012 r.

13,6 mln zł

2011 r.

13,9 mln zł

2010 r.

5,2 mln zł

2006 r.

9,4 mln zł

2006
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
9,4 mln zł 5,2 mln zł 13,9 mln zł 13,6 mln zł 8,9 mln zł 5 mln zł 11 mln zł 9,4 mln zł 6,5 mln zł 8,4 mln zł 13,5 mln zł 12,2 mln zł 12 mln zł 13,2 mln zł 12,2 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 41880 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000