Nazwa pełna

BRATEX DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000320498

NIP

8722225215

REGON

180008499

Adres siedziby

Przemysłowa 22, 39-200 Dębica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

23 grudnia 2008 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz lub prokurent samodzielnie. Sposób reprezentacji komplementariusza bratex dachy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: w przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek zarządu. Jeżeli zarząd składa się z dwóch lub wiecej członków do reprezentowania spółki wymagane jest współdziałanie prezesa zarządu i jednego z pozostałych członków zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

824,1 tys. zł

2020 r.

3,9 mln zł

2019 r.

5,4 mln zł

2018 r.

268,4 tys. zł

2017 r.

6,1 mln zł

2016 r.

6,1 mln zł

2015 r.

247,1 tys. zł

2014 r.

909 tys. zł

2013 r.

319,6 tys. zł

2012 r.

89,2 tys. zł

2011 r.

100,9 tys. zł

2010 r.

99,5 tys. zł

2009 r.

669,8 tys. zł

2008 r.

133,4 tys. zł

2007 r.

117,5 tys. zł

2006 r.

73,4 tys. zł

2005 r.

3,5 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3,5 tys. zł 73,4 tys. zł 117,5 tys. zł 133,4 tys. zł 669,8 tys. zł 99,5 tys. zł 100,9 tys. zł 89,2 tys. zł 319,6 tys. zł 909 tys. zł 247,1 tys. zł 6,1 mln zł 6,1 mln zł 268,4 tys. zł 5,4 mln zł 3,9 mln zł 824,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

33,9 mln zł

17,1 mln zł

2007 - 2013

1

682,4 tys. zł

289,7 tys. zł

Łącznie

7

34,6 mln zł

17,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009