STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000320101

Numer NIP

7792350178

Numer REGON

301030353

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, NIEZBĘDNYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CHYBA ŻE DANE OŚWIADCZENIE WOLI POPRZEDZONE JEST UCHWAŁĄ ZARZĄDU UPOWAŻNIAJĄCĄ DOWOLNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA.

ul. Legnicka 65

54-206 Wrocław

Polska