Nazwa pełna

TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000319828

NIP

5862228749

REGON

220717041

Data rejestracji

16 grudnia 2008 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

157,7 mln zł

Kapitał wpłacony

157,7 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje komplementariuszowi. Do reprezentowania komplementariusza uprawniony jesy zarząd. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji, składania oświadczeń woli i do podpisywania w imieniu komplementariusza upoważnieni są: 1/ dwóch członków zarządu działających łącznie, 2/ członek zarządu działający z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komplementariusze
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Inne dane

Adres e-mail

TZSKOKSKA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008