Nazwa pełna

TOWARZYSTWO ZARZĄDZAJĄCE SKOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000319828

NIP

5862228749

REGON

220717041

Data rejestracji

16 grudnia 2008 r.

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

157,7 mln zł

Kapitał wpłacony

157,7 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2010 r.

4 tys. zł

Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje komplementariuszowi. Do reprezentowania komplementariusza uprawniony jesy zarząd. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji, składania oświadczeń woli i do podpisywania w imieniu komplementariusza upoważnieni są: 1/ dwóch członków zarządu działających łącznie, 2/ członek zarządu działający z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komplementariusze
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 20 wpisów historycznych
Inne dane

Adres e-mail

TZSKOKSKA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008