Dane aktualne

Nazwa pełna

"STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNO-KULTURALNE MIESZKAŃCÓW ROGOŻA, KRYNICZNA I PSAR"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

9 grudnia 2008 r.

KRS

0000319313

Adres siedziby

Parkowa 26, Kryniczno, 55-114 Wisznia Mała, Polska

Cel działania

1. Wzmacnianie więzi mieszkańców rogoża, kryniczna I psar; 2. Zachowanie I wzbagacenie środowiska naturalnego; 3. Wspieranie wszechstronnego I zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego I gospodarczego wsi rogoż, kryniczno I psary; 4. Działalność w zakresie praw człowieka I obywatela; 5. Rozwijanie I wspieranie działań kulturotwórczych I środowiskowych; 6. Reprezentowanie społeczności lokalnej wsi rogoż, kryniczno I psary oraz poszczególnych jej członków wobec władz, instytucji oraz innych podmiotów.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu: prezesa I wiceprezesa lub prezesa I upoważnionego pisemnie przez zarząd innego członka zarządu.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

8 aktualnych powiązań