Poprzednio

PIZZOMANIA

Nazwa pełna

QUBUS HOTEL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000031907

NIP

5992364652

REGON

210616282

Adres siedziby

Skierniewicka 18, 53-117 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

95,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wówczas oświadczenia w imieniu spółki składa prezes zarządu samodzielnie lub dwóch innych członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  86,8 mln zł

  Liczba udziałów

  1736191

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3279 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001