Nazwa pełna

FABRYKA MAP MIECZYSŁAW SZWARC, ANNA PIŁAT-WIDZ SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000318771

NIP

1231078994

REGON

140508170

Data rejestracji

4 grudnia 2008 r.

Data ostatniej zmiany

20 września 2019 r.

Adres siedziby

Ogrodowa 42, 05-509 Józefosław, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Działalność związana z oprogramowaniem

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

  • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność agencji reklamowych

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdemu wspólnikowi samodzielnie przysługuje prawo do reprezentowania spółki w zakresie wszystkich czynności sądowych I pozasądowych o charakterze majątkowym I niemajątkowym.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009