Nazwa pełna

SUN & SNOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000318497

NIP

5213507582

REGON

141534979

Adres siedziby

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 listopada 2008 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji spółki oraz składania w jej imieniu oświadczeń woli upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,3 mln zł

2020 r.

3,8 mln zł

2019 r.

126,7 tys. zł

2018 r.

50 tys. zł

2017 r.

50 tys. zł

2016 r.

42 tys. zł

2015 r.

40 tys. zł

2014 r.

20 tys. zł

2013 r.

10,7 tys. zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10,7 tys. zł 20 tys. zł 40 tys. zł 42 tys. zł 50 tys. zł 50 tys. zł 126,7 tys. zł 3,8 mln zł 4,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008