Nazwa pełna

WSCHODNI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000317584

NIP

7811828989

REGON

300987617

Adres siedziby

Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 listopada 2008 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

3,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego - prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Koszty ogólnego zarządu

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU ZARZĄDCY PBG S.A. W RESTRUKTURYZACJI, KTÓRY W RAMACH SPRAWOWANIA ZARZĄDU NAD PBG WYKONUJE M.IN. PRAWA KORPORACYJNE ZE 100% UDZIAŁÓW WE WSCHODNI INVEST SP. Z O.O., NALEŻĄCYCH DO PBG S.A. W RESTRUKTURYZACJI, MAJĄC CAŁKOWITY WPŁYW NA ZARZĄD SPÓŁKI ORAZ INNE ISTOTNE DECYZJE KORPORACYJNE.

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009