Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE STUDENTÓW MUZUŁMAŃSKICH W POLSCE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000031668

NIP

5422453548

REGON

050508171

Data rejestracji

27 lipca 2001 r.

Data ostatniej zmiany

8 marca 2016 r.

Adres siedziby

Hetmańska 63, 15-727 Białystok, Polska

Cel działania

A) stowarzyszenie ma na celu dbanie o możliwość realizowania I przestrzegania zasad religii muzułmańskiej wśród studentów I młodzieży tego wyznania w polsce, popularyzację kultury I cywilizacji muzułmańskiej oraz stwarzanie możliwości pogłębienia wiedzy z zakresu nauki I doktryny islamu. B) celem stowarzyszenia jest również samopomoc materialna dla jego członków zgodnie z zasadami islamu.

Komitet Wykonawczy Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie I akty prawne, zobowiązania finansowe I majątkowe podpisują w imieniu stowarzyszenia łącznie: przewodniczący stowarzyszenia z sekretarzem względnie przewodniczący stowarzyszenia ze skarbnikiem lub na podstawie upoważnienia przewodniczącego stowarzyszenia inni członkowie komitetu wykonawczego.

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

SSM.ORG.PL

Adres e-mail

SSM.POLAND@GMAIL.COM

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 39/91 SĄD WOJEWÓDZKI I WYDZIAŁ CYWILNY, SEKCJA REJESTROWA