Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 13 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE STUDENTÓW MUZUŁMAŃSKICH W POLSCE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000031668

NIP

5422453548

REGON

050508171

Data rejestracji

27 lipca 2001 r.

Adres siedziby

Hetmańska 63, 15-727 Białystok, Polska

Cel działania

A) stowarzyszenie ma na celu dbanie o możliwość realizowania i przestrzegania zasad religii muzułmańskiej wśród studentów i młodzieży tego wyznania w Polsce, popularyzację kultury i cywilizacji muzułmańskiej oraz stwarzanie możliwości pogłębienia wiedzy z zakresu nauki i doktryny islamu. B) celem stowarzyszenia jest również samopomoc materialna dla jego członków zgodnie z zasadami islamu.

Komitet Wykonawczy Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu stowarzyszenia łącznie: przewodniczący stowarzyszenia z sekretarzem względnie przewodniczący stowarzyszenia ze skarbnikiem lub na podstawie upoważnienia przewodniczącego stowarzyszenia inni członkowie komitetu wykonawczego.

Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.SSM.ORG.PL

Adres e-mail

SSM.POLAND@GMAIL.COM

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 39/91 SĄD WOJEWÓDZKI I WYDZIAŁ CYWILNY, SEKCJA REJESTROWA