Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE STUDENTÓW MUZUŁMAŃSKICH W POLSCE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000031668

NIP

5422453548

REGON

050508171

Adres siedziby

Hetmańska 63, 15-727 Białystok, Polska

Cel działania

A) stowarzyszenie ma na celu dbanie o możliwość realizowania I przestrzegania zasad religii muzułmańskiej wśród studentów I młodzieży tego wyznania w polsce, popularyzację kultury I cywilizacji muzułmańskiej oraz stwarzanie możliwości pogłębienia wiedzy z zakresu nauki I doktryny islamu. B) celem stowarzyszenia jest również samopomoc materialna dla jego członków zgodnie z zasadami islamu.

Komitet Wykonawczy Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie I akty prawne, zobowiązania finansowe I majątkowe podpisują w imieniu stowarzyszenia łącznie: przewodniczący stowarzyszenia z sekretarzem względnie przewodniczący stowarzyszenia ze skarbnikiem lub na podstawie upoważnienia przewodniczącego stowarzyszenia inni członkowie komitetu wykonawczego.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 12. 06. 2004 r. Zmieniono § 6 pkt b, § 6 pkt g nr 1

  • 04. 01. 2004 r. Dodano w § 6 pkt g I pkt h, § 11

  • 04. 07. 2003 r. Zmieniono par. 3 pkt a, par. 5 pkt b, par. 9 pkt a

  • 07. 09. 2001 r. Par. 6 pkt c, d, e; Par. 9 pkt a, b, c

  • 15. 03. 1991 r.

Inne dane

Adres WWW

SSM.ORG.PL

Adres e-mail

SSM.POLAND@GMAIL.COM

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 39/91 SĄD WOJEWÓDZKI I WYDZIAŁ CYWILNY, SEKCJA REJESTROWA

{{ fieldValue.v }}