Nazwa pełna

EURO - HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000316294

NIP

6751402280

REGON

120793890

Data rejestracji

24 października 2008 r.

Adres siedziby

Dąbska 5, 31-572 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

22,5 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

3,7 mln zł

2016 r.

4,5 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: - prezes zarządu, wiceprezes zarządu ds. Inwestycji, wiceprezes zarządu ds. Finansowych jednoosobowo, - wiceprezes zarządu ds. Hoteli oraz pozostali członkowie zarządu łącznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 27 marca 2019 r.

  Wartość udziałów

  22,5 mln zł

  Liczba udziałów

  450604

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009