Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "EMPEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000031529

NIP

8390206356

REGON

770540036

Adres siedziby

Bałtycka 5A, 76-270 Ustka, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

4,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd spółki jest jednoosobowy. A) do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie. B) ustanowiony jeden prokurent - prokura samoistna

Beneficjenci rzeczywiści
  • ZGŁOSZONY NA PODSTWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) TIRET 5 USTAWY PPPOFT JAKO REPREZENTANT UPOWAŻNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (PEC EMPEC SP. Z O.O.)

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

139,9 tys. zł

2017 r.

158,8 tys. zł

2016 r.

71,2 tys. zł

2015 r.

133,6 tys. zł

2015
2016
2017
2018
133,6 tys. zł 71,2 tys. zł 158,8 tys. zł 139,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 860 SĄD REJONOWY W SŁUPSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001