Nazwa pełna

WAKACJE.PL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000315229

NIP

9570778385

REGON

192058039

Adres siedziby

Al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

9 października 2008 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5,8 mln zł

Kapitał docelowy

1 mln zł

Kapitał wpłacony

5,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

19,1 mln zł

2020 r.

525,4 tys. zł

2016 r.

85,9 tys. zł

2014 r.

376 tys. zł

2013 r.

2,7 mln zł

2011 r.

249,8 tys. zł

2010 r.

94 tys. zł

2006 r.

4,4 tys. zł

2006
2010
2011
2013
2014
2016
2020
2021
4,4 tys. zł 94 tys. zł 249,8 tys. zł 2,7 mln zł 376 tys. zł 85,9 tys. zł 525,4 tys. zł 19,1 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.WAKACJE.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008