Poprzednio

WIND POWER ENERGY

Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 13.10.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 17.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 08.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 09.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 17.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 13.04.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 20.04.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 27.08.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 17.04.2013

  01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 02.07.2012

  01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 16.05.2011

  01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 08.03.2011

  01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 03.04.2020

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018