Nazwa pełna

"TOWARZYSTWO EKSPLOATACJI SUROWCÓW MINERALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000314933

NIP

8822067483

REGON

020798360

Data rejestracji

2 października 2008 r.

Data ostatniej zmiany

5 lipca 2019 r.

Adres siedziby

171, Doboszowice, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałegórnictwo I wydobywanie

 • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo I wydobywanie

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Transport lądowy

 • Magazynowanie I działalność usługowa wspomagająca transport

 • Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Wynajem I dzierżawa

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jednoosobowy zarząd w składzie prezesa zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, albo dwóch prokurentów łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 2 października 2008 r.

  300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 2 października 2008 r.

  150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7500,00 ZŁ(SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 marca 2009 r.

  150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7500,00 ZŁ(SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 marca 2009 r.

  150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7500,00 ZŁ(SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 marca 2009 r.

  250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12 500,00 ZŁ(DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008