Poprzednio

BIOBALTICA

Nazwa pełna

INNOBALTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000311943

NIP

9571003404

REGON

220639884

Adres siedziby

Równa 19/21, 80-067 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 sierpnia 2008 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

24,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie prezes zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego, w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • PANI IZABELA BARBARA FLUDZIŃSKA PEŁNI FUNKCJĘ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ. CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PRZYSŁUGUJE PRAWO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ZARZADY I WYZNACZANIA CELÓW ZARZADCZYCH.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  7,9 mln zł

  Liczba udziałów

  7910

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 7.910 udziałów o łącznej wartości 7.910.000 złotyvh

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  7,8 mln zł

  Liczba udziałów

  7810

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 24 sierpnia 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

 • Od 6 listopada 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA-WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

13 mln zł

2018 r.

2,6 mln zł

2016 r.

7,4 tys. zł

2015 r.

41 tys. zł

2014 r.

263 tys. zł

2013 r.

75,3 tys. zł

2010 r.

438,8 zł

2009 r.

368,5 zł

2008 r.

9,1 tys. zł

2008
2009
2010
2013
2014
2015
2016
2018
2019
9,1 tys. zł 368,5 zł 438,8 zł 75,3 tys. zł 263 tys. zł 41 tys. zł 7,4 tys. zł 2,6 mln zł 13 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

130,4 mln zł

90,7 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009