Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 95, obowiązujące od 28 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

PKO ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000031094

NIP

5210419914

REGON

010630940

Data rejestracji

27 lipca 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Chłodna 52, 00-872 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

89.3 mln zł

Kapitał docelowy

100 mln zł

Kapitał wpłacony

89.3 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Ubezpieczenia na życie

Przedmiot pozostałej działalności
  • Ubezpieczenia na życie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.PKOUBEZPIECZENIA.PL

Adres e-mail

KONTAKT@PKOUBEZPIECZENIA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 40059 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015