Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 32, obowiązujące od 11 grudnia 2019 r.

Nazwa pełna

NOWY SZPITAL W SZPROTAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000310791

NIP

9552268107

REGON

320592406

Data rejestracji

29 lipca 2008 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

795.4 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność szpitali

Przedmiot pozostałej działalności
 • Praktyka lekarska ogólna

 • Praktyka lekarska specjalistyczna

 • Działalność paramedyczna

 • Działalność pogotowia ratunkowego

 • Praktyka pielęgniarek i położnych

 • Praktyka lekarska dentystyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy: 1)zarząd jest jednoosobowy, spółkę reprezentuje samodzielnie prezes zarządu, 2)zarząd składa się z dwóch członków , do składania oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki: a)uprawniony jest samodzielnie każdy członek zarządu (reprezentacja samoistna) przy czynnościach, w których wartość zobowiązania lub rozporządzenia nie przekracza 10. 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), b)wymagane jest współdziałanie (reprezentacja łączna) dwóch członków zarządu przy czynnościach, w których wartość zobowiązania lub rozporządzenia przekracza 10. 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 3)zarząd składa się z trzech członków, do składania oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki: a)wymagane jest współdziałanie (reprezentacja łączna) dwóch członków zarządu przy czynnościach, w których wartość zobowiązania lub rozporządzenia nie przekracza 10. 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), b)wymagane jest współdziałanie (reprezentacja łączna) trzech członków zarządu przy czynnościach, w których wartość zobowiązania lub rozporządzenia przekracza 10. 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 4 kwietnia 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM ANDRZEJEM STELMACHEM ALBO PROKURENTEM FILIPEM TOMCZAKIEM

 • Od 4 kwietnia 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM ANDRZEJEM STELMACHEM ALBO PROKURENTEM FILIPEM TOMCZAKIEM

 • Od 4 kwietnia 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM MAJĄ EWERTOWSKĄ-SZULWIŃSKĄ ALBO PROKURENTEM KRZYSZTOFEM PERETIAKOWICZEM

 • Od 4 kwietnia 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM MAJĄ EWERTOWSKĄ-SZULWIŃSKĄ ALBO PROKURENTEM KRZYSZTOFEM PERETIAKOWICZEM

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008