FUNDACJA

Numer KRS

0000031064

Numer NIP

5261647826

Numer REGON

11478061

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELEOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.