Nazwa pełna

ANEW INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000310396

NIP

6760076638

REGON

001347705

Adres siedziby

Pułkownika Dąbka 9, 30-732 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 lipca 2008 r.

Kapitał zakładowy

17,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki uprawnieni są: a) w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu jednoosobowo, b) w przypadku zarządu dwuosobowego - dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem, c) w sytuacji ustanowienia prokury obowiązuje prokura łączna do reprezentacji spółki uprawniony jest prokurent z członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 27 stycznia 2011 r.

  Wartość udziałów

  17,3 mln zł

  Liczba udziałów

  4208

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

48,6 tys. zł

2013 r.

2,2 mln zł

2008 r.

58,1 tys. zł

2008
2013
2020
58,1 tys. zł 2,2 mln zł 48,6 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 122 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008