Nazwa pełna

"PABIANICKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE - STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000310014

NIP

7311988388

REGON

100565851

Data rejestracji

11 lipca 2008 r.

Data ostatniej zmiany

16 października 2009 r.

Adres siedziby

Kościuszki 14, 95-200 Pabianice, Polska

Cel działania

Celami pft jest: a) rozwój fotografii artystycznej, b) rozwijanie wiedzy I umiejętności sztuki fotografii, c) zaspokajanie potrzeb indywidualnego rozwoju jego członków, d) popularyzowanie fotografii we wszystkich jej dziedzinach, e) pomoc w ochronie praw autorskich członków pft w kraju I za granicą, f) współuczestniczenie w rozwoju kultury I współżycia koleżeńskiego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wszelkie czynności prawne I dokumenty, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub majątkowe ptf, są podpisywane przez prezesa lub wiceprezesa I skarbnika zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY