STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000310014

Numer NIP

7311988388

Numer REGON

100565851

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

WSZELKIE CZYNNOŚCI PRAWNE I DOKUMENTY, KTÓRE POCIĄGAJĄ ZA SOBĄ ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE LUB MAJĄTKOWE PTF, SĄ PODPISYWANE PRZEZ PREZESA LUB WICEPREZESA I SKARBNIKA ZARZĄDU.