Nazwa pełna

REGIONALNY ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH ZIEMI ŁÓDZKIEJ

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

KRS

0000309848

NIP

7251980169

REGON

100541342

Data rejestracji

9 lipca 2008 r.

Data ostatniej zmiany

27 marca 2019 r.

Adres siedziby

Piotrkowska 92, 90-103 Łódź, Polska

Cel działania

Podstawowym celem związku jest ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy I administracji państwowej, oraz organów samorządu terytorialnego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu związku upoważnieni są: prezes związku działający jednoosobowo oraz dwaj wiceprezesi zarządu łącznie. 2. Prezes związku kieruje bieżącą pracą związku.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW DZIAŁ "A" NR 13 SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI, WYDZIAŁ I CYWILNY-REJESTROWY