Nazwa pełna

WIELKOPOLSKA FEDERACJA PRACODAWCÓW

Forma prawna

FEDERACJA / KONFEDERACJA ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW

KRS

0000309474

NIP

7792343020

REGON

300916422

Data rejestracji

10 lipca 2008 r.

Data ostatniej zmiany

3 kwietnia 2012 r.

Adres siedziby

Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań, Polska

Cel działania

1. Ochrona praw I reprezentowanie interesów zrzeszonych związków pracodawców wobec związków zawodowych pracowników oraz organów władzy publicznej; 2. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy I przeciwdziałania bezrobociu.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu federacji upoważniony jest prezes zarządu łącznie z wiceprezesem zarządu

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY