Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 15 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

"DIAGONAL PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000309040

NIP

9121836044

REGON

020763567

Data rejestracji

28 lipca 2008 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Błękitna 2 / 2A, 55-200 Oława, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty związane z budową dróg i autostrad

 • Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

 • Roboty związane z budową mostów i tuneli

 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • Tynkowanie

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Malowanie i szklenie

 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność prawnicza

 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

 • Reklama

 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna obuwia prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 • Transport drogowy towarów

 • Pozostałe zakwaterowanie

 • Przygotowywanie i podawanie napojów

Sprawozdanie za okres 1 stycznia 2016 r. — 1 stycznia 2016 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W zarządzie wieloosobowym do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek zrządu samodzielnie

 • Od 28 lipca 2008 r.

  WICEPREZES ZARZĄDU

 • PREZES ZARZĄDU

Wspólnicy
 • Od 28 lipca 2008 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008