Nazwa pełna

FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

KRS

0000030897

NIP

5213003700

REGON

010168068

Adres siedziby

Dominikańska 19 C, 02-738 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

25 lipca 2001 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja fundacji jest dwuosobowa, w tym prezes lub wiceprezes zarządu fundacji. W zakresie czynności zwykłego zarządu, do których należą czynności kierowania bieżącą działalnością reprezentacja jest jednoosobowa.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Cel działania

Celem fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia,polegająca na ratowaniu życia chorych osób,w szczególności dzieci,i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia,jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Beneficjenci rzeczywiści
Konwent Fundatorów Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

75,3 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.WOSP.ORG.PL

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI NR 3457 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY