Nazwa pełna

FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000030897

NIP

5213003700

REGON

010168068

Data rejestracji

25 lipca 2001 r.

Adres siedziby

Dominikańska 19 C, 02-738 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia,polegająca na ratowaniu życia chorych osób,w szczególności dzieci,i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia,jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja fundacji jest dwuosobowa, w tym prezes lub wiceprezes zarządu fundacji. W zakresie czynności zwykłego zarządu, do których należą czynności kierowania bieżącą działalnością reprezentacja jest jednoosobowa.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Konwent Fundatorów Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.WOSP.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI NR 3457 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY