Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 02.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 25.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 03.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 25.08.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 21.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 09.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 27.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 24.06.2013

  2012

 • 25.06.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 22.06.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 23.06.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 15.07.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  5000

  Uprzywilejowanie

  5000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH SERII A: - CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYZNANE ZOSTAJĄ DWA GŁOSY, - CO DO PRAWA DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA, NIŻ NA AKCJĘ NIEUPRZYWILEJOWANĄ.

 • Nazwa serii

  SERIA B

  Liczba akcji w serii

  132792

  Uprzywilejowanie

  132.792 NA KAŻĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY I DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA, NIŻ NA AKCJĘ NIEUPRZYWILEJOWANĄ

Wartość udziałów objętych za aport
 • 13 279 200,00 ZŁ