Nazwa pełna

KLIMAWENT SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000308902

NIP

9581592135

REGON

220631262

Data rejestracji

27 czerwca 2008 r.

Adres siedziby

Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

13,8 mln zł

Kapitał wpłacony

13,8 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

353,1 tys. zł

353,1 tys. zł

2007 - 2013

2

2,1 mln zł

715,2 tys. zł

Łącznie

3

2,5 mln zł

1,1 mln zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Jedyny akcjonariusz
Rada Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008