Nazwa pełna

KLIMAWENT SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000308902

NIP

9581592135

REGON

220631262

Data rejestracji

27 czerwca 2008 r.

Adres siedziby

Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

13,8 mln zł

Kapitał wpłacony

13,8 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

388 tys. zł

2020 r.

3,9 mln zł

2019 r.

2,2 mln zł

2018 r.

2,3 mln zł

2017 r.

1,9 mln zł

2016 r.

2 mln zł

2015 r.

2,2 mln zł

2014 r.

2,2 mln zł

2013 r.

2,5 mln zł

2012 r.

2,3 mln zł

2011 r.

1,9 mln zł

2010 r.

2,6 mln zł

2009 r.

980,7 tys. zł

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
980,7 tys. zł 2,6 mln zł 1,9 mln zł 2,3 mln zł 2,5 mln zł 2,2 mln zł 2,2 mln zł 2 mln zł 1,9 mln zł 2,3 mln zł 2,2 mln zł 3,9 mln zł 388 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

353,1 tys. zł

353,1 tys. zł

2007 - 2013

2

2,1 mln zł

715,2 tys. zł

Łącznie

3

2,5 mln zł

1,1 mln zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Jedyny akcjonariusz
Rada Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008