Nazwa pełna

ATS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000308419

NIP

9562037349

REGON

871526615

Adres siedziby

Włocławska 131, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 lipca 2008 r.

Kapitał zakładowy

6,2 mln zł

Kapitał wpłacony

6,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje spółkę w ten sposób, że prezes lub wiceprezes zarządu może w imieniu spółki składać oświadczenia woli jednoosobowo. W innych przypadkach wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

2,8 mln zł

2022 r.

4 mln zł

2021 r.

3,8 mln zł

2020 r.

2,8 mln zł

2019 r.

103,6 tys. zł

2018 r.

172,1 tys. zł

2017 r.

38 tys. zł

2014 r.

100,2 tys. zł

2013 r.

2,1 mln zł

2012 r.

690,1 tys. zł

2011 r.

60 tys. zł

2010 r.

32,5 tys. zł

2009 r.

29 tys. zł

2008 r.

28 mln zł

2007 r.

20 tys. zł

2006 r.

170,2 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
170,2 tys. zł 20 tys. zł 28 mln zł 29 tys. zł 32,5 tys. zł 60 tys. zł 690,1 tys. zł 2,1 mln zł 100,2 tys. zł 38 tys. zł 172,1 tys. zł 103,6 tys. zł 2,8 mln zł 3,8 mln zł 4 mln zł 2,8 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.ATSTORUN.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008