Nazwa pełna

"NOWY KAPITAŁ ZIEMSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000308254

NIP

5272581404

REGON

141485100

Adres siedziby

Podchorążych 16 / 14, 00-721 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

17 czerwca 2008 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

9 LAT

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentacji spółki jest wyłącznie "Nowy kapitał ziemski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA; BRAK WSPÓLNIKÓW POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW - ZGŁOSZENIE ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A) TIRET 5 UPPPOFT

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 17 czerwca 2008 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 PLN (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wartość wkładu umówionego

  200.000 PLN ( DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  0 PLN (ZERO ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200 000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 17 czerwca 2008 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 PLN (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wartość wkładu umówionego

  500.000 PLN (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  0 PLN (ZERO ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  500.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 17 czerwca 2008 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 PLN (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wartość wkładu umówionego

  250.000 PLN (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  0 PLN (ZERO ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  250.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 17 czerwca 2008 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  1.200.000 PLN (JEDEN MILION DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  0 PLN (ZERO ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.099.332,82 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 17 czerwca 2008 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 PLN (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wartość wkładu umówionego

  500.000 PLN (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  0 PLN (ZERO ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  500.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 17 czerwca 2008 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 PLN (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wartość wkładu umówionego

  100.000 PLN (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  0 PLN (ZERO ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  100.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 17 czerwca 2008 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 PLN (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wartość wkładu umówionego

  200.000 PLN (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  0 PLN (ZERO ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 PLN (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wartość wkładu umówionego

  500.000 PLN (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  0 PLN (ZERO ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  500.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  20.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  500.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  500.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  60.000 PLN (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wartość wkładu umówionego

  2.970.000 ZŁ (DWA MILIONY DZIEWIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  2.970.000 ZŁ (DWA MILIONY DZIEWIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008