Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 21.11.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 21.11.2018

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 13.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 23.09.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 15.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 05.07.2013

  Od dnia 01. 01. 2012 r. Do dnia 31. 12. 2012 r.

 • 29.06.2012

  Od dnia 01. 01. 2011 r. Do dnia 31. 12. 2011 r.

 • 01.07.2011

  Od dnia 01. 01. 2010 r. Do dnia 31. 12. 2010 r.

 • 30.06.2010

  Od dnia 01. 01. 2009 r. Do dnia 31. 12. 2009 r.

 • 30.06.2009

  Od dnia 01. 07. 2008 r. Do dnia 31. 12. 2008 r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od dnia 01. 01. 2012 r. Do dnia 31. 12. 2012 r.

 • Od dnia 01. 01. 2011 r. Do dnia 31. 12. 2011 r.

 • Od dnia 01. 01. 2010 r. Do dnia 31. 12. 2010 r.

 • Od dnia 01. 01. 2009 r. Do dnia 31. 12. 2009 r.

 • Od dnia 01. 07. 2008 r. Do dnia 31. 12. 2008 r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od dnia 01. 01. 2012 r. Do dnia 31. 12. 2012 r.

 • Od dnia 01. 01. 2011 r. Do dnia 31. 12. 2011 r.

 • Od dnia 01. 01. 2010 r. Do dnia 31. 12. 2010 r.

 • Od dnia 01. 01. 2009 r. Do dnia 31. 12. 2009 r.

 • Od dnia 01. 07. 2008 r. Do dnia 31. 12. 2008 r.