Nazwa pełna

IDEA GETIN LEASING SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000307665

NIP

5213482474

REGON

141374292

Adres siedziby

Fabryczna 6, 53-609 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

9 czerwca 2008 r.

Kapitał zakładowy

28,2 mln zł

Kapitał wpłacony

28,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: dwaj członkowie zarządu spółki działający łącznie lub jeden z członków zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

5,1 tys. zł

2021 r.

2,9 mln zł

2020 r.

4,4 tys. zł

2019 r.

4,6 tys. zł

2018 r.

4,6 tys. zł

2013 r.

6,8 tys. zł

2013
2018
2019
2020
2021
2022
6,8 tys. zł 4,6 tys. zł 4,6 tys. zł 4,4 tys. zł 2,9 mln zł 5,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008