Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 25 lipca 2001 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO KULTURALNO-NAUKOWE IMIENIA MIKALOJUSA KONSTANTINASA ĆIURLIONISA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000030766

REGON

013030838

Data rejestracji

25 lipca 2001 r.

Adres siedziby

Kochanowskiego 18 / 14, 01-864 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem towarzystwa jest prezentacja, popularyzacja kultury litewskiej w Polsce, w szczególności popularyzacja twórczości mikalojusa konstantinasa ciurlionisa.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentowanie towarzystwa na zewnątrz umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie inne oświadczenia w sprawach majątkowych towarzystwa wymagają dla swej ważności podpisów dóch członków zarządu lub innych osób upoważnionych przez zarząd.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 3126 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY