Poprzednio

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO PRAGA POŁUDNIE

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WARSZAWA POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000030682

NIP

1132107698

REGON

014905150

Adres siedziby

Mińska 52/54, 03-828 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 sierpnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

241,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składnia oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  241,2 mln zł

  Liczba udziałów

  241212

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

17,5 mln zł

2022 r.

26 mln zł

2021 r.

9,3 mln zł

2020 r.

165,5 tys. zł

2019 r.

635,8 tys. zł

2018 r.

29,5 mln zł

2017 r.

30,8 mln zł

2016 r.

33,1 mln zł

2015 r.

1,2 mln zł

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,2 mln zł 33,1 mln zł 30,8 mln zł 29,5 mln zł 635,8 tys. zł 165,5 tys. zł 9,3 mln zł 26 mln zł 17,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 56212 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000