Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 16, obowiązujące od 8 lutego 2019 r.

Nazwa pełna

SINTHOME- GRUPA PSYCHOANALIZY LACANOWSKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000306502

NIP

5252427692

REGON

141443774

Data rejestracji

21 maja 2008 r.

Adres siedziby

Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wspomagająca edukację

  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Artystyczna i literacka działalność twórcza

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016