Nazwa pełna

SINTHOME- GRUPA PSYCHOANALIZY LACANOWSKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000306502

NIP

5252427692

REGON

141443774

Data rejestracji

21 maja 2008 r.

Adres siedziby

Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest: 1) działalność na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie rozwijania, propagowania i rozpowszechniania wiedzy psychoanalitycznej, 2) dbanie o poziom naukowy oraz kwalifikacje etyczne członków grupy, 3) czuwanie nad przstrzeganiem zasad etycznych w stosowaniu wiedzy psychoanalitycznej przez członków grupy.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016