Dane aktualne

Nazwa pełna

"ALEKSANDRIA" JUSTYNA KANIEWSKA I WOJTEK STANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

20 maja 2008 r.

KRS

0000306363

NIP

5342391058

REGON

141445170

Adres siedziby

Polna 57, 05-800 Pruszków, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2016-04-04

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Chów I hodowla koni I pozostałych zwierząt koniowatych

 • Działalność usługowa wspomagająca chów I hodowlę zwierząt gospodarskich

 • Transport drogowy towarów

 • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

 • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Działalność organizatorów turystyki

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Działalność obiektów sportowych

 • Działalność klubów sportowych

 • Pozostała działalność związana ze sportem

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wspólnik uprawniony do reprezentacji jednoosobowo

Wspólnicy
 • Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

4 aktualne powiązania