Nazwa pełna

"ALEKSANDRIA" JUSTYNA KANIEWSKA I WOJTEK STANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000306363

NIP

5342391058

REGON

141445170

Data rejestracji

20 maja 2008 r.

Adres siedziby

Polna 57, 05-800 Pruszków, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  04.04.2016

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wspólnik uprawniony do reprezentacji jednoosobowo

Wspólnicy
 • Od 20 maja 2008 r.

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 20 maja 2008 r.

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014