SPÓŁKA JAWNA

Numer KRS

0000306363

Numer NIP

5342391058

Numer REGON

141445170

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data zawieszenia działalności

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWO

ul. Polna 57

05-800 Pruszków

Polska

Działalność według PKD
 • 01, 43, Z, CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH
 • 01, 62, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
 • 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 • 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
 • 55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
 • 55, 20, Z, OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
 • 56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
 • 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 79, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
 • 85, 51, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
 • 93, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
 • 93, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH
 • 93, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM