Nazwa pełna

"ALEKSANDRIA" JUSTYNA KANIEWSKA I WOJTEK STANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000306363

NIP

5342391058

REGON

141445170

Adres siedziby

Polna 57, 05-800 Pruszków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

20 maja 2008 r.

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    04.04.2016

    Do

    05.04.2018

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wspólnik uprawniony do reprezentacji jednoosobowo

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014