Dane aktualne

Nazwa pełna

BAŁTYK POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 maja 2008 r.

KRS

0000305776

NIP

7792335919

REGON

300827173

Kapitał zakładowy

21.1 mln zł

Adres siedziby

Grodziska 8, 60-363 Poznań, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Wynajem I dzierżawa

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach I zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Zakwaterowanie

 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej I wodnej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest działanie jednego członka zarządu.

Wspólnicy
 • 105.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.525.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 105.250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.525.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008

Ta organizacja ma jeszcze 10 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »