Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 32, obowiązujące od 1 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

BAŁTYK POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000305776

NIP

7792335919

REGON

300827173

Data rejestracji

15 maja 2008 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Grodziska 8, 60-363 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

21.1 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane specjalistyczne

 • Wynajem i dzierżawa

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Zakwaterowanie

 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest działanie jednego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  10.5 mln zł

  Liczba udziałów

  105250

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  10.5 mln zł

  Liczba udziałów

  105250

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008