Poprzednio

SOPHIA

Nazwa pełna

BAŁTYK POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000305776

NIP

7792335919

REGON

300827173

Data rejestracji

15 maja 2008 r.

Adres siedziby

Grodziska 8, 60-363 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

21,1 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

70,6 tys. zł

2014 r.

16,1 mln zł

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO TEJ OSOBY PRAWNEJ UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA A ART. 3 OBJAŚNIENIA POJĘĆ UST. 1 PKT. 37 USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994R. O RACHUNKOWOŚCI

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest łączne współdziałanie dwóch członków zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest działanie jednego członka zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  10,5 mln zł

  Liczba udziałów

  105250

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  10,5 mln zł

  Liczba udziałów

  105250

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008