Nazwa pełna

VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000305753

NIP

5830003993

REGON

190522969

Adres siedziby

Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

14 maja 2008 r.

Kapitał zakładowy

823,9 tys. zł

Kapitał wpłacony

823,9 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W imieniu spółki składają oświadczenia i podpisują: - w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu jednoosobowo, - w przypadku zarządu wieloosobowego - prezes zarządu jednoosobowo lub łącznie dwaj członkowie zarządu, a w razie ustanowienia prokury - również jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

VTL

Liczba wyemitowanych akcji:

16,5 mln

Wartość rynkowa:

42,7 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

18,1 tys. zł

2021 r.

10 mln zł

2020 r.

1,2 mln zł

2014 r.

149,1 tys. zł

2011 r.

1,6 tys. zł

2004 r.

59,8 tys. zł

2004
2011
2014
2020
2021
2022
59,8 tys. zł 1,6 tys. zł 149,1 tys. zł 1,2 mln zł 10 mln zł 18,1 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.VISTAL.PL

Adres e-mail

INFO@VISTAL.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008