APR

Poprzednio

AGRO POMORZE RECYCLING

Nazwa pełna

APR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000305349

NIP

6692462730

REGON

320509279

Data rejestracji

6 maja 2008 r.

Adres siedziby

Al. Piastów 8 / 4, 70-331 Szczecin, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

4,7 mln zł

Status podatnika VAT

Brak
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    🇩🇪

    Rezydencja

    🇩🇪

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015