Poprzednio

GET BANK

Nazwa pełna

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000304735

NIP

1080004850

REGON

141334039

Adres siedziby

Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

25 kwietnia 2008 r.

Kapitał zakładowy

2,9 mld zł

Kapitał docelowy

2,5 zł

Kapitał wpłacony

2,9 mld zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 31 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

GNB

Liczba wyemitowanych akcji:

1 mld

Wartość rynkowa:

363,5 mln zł

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

13,4 mld zł

2020 r.

36,3 tys. zł

Inne dane

Adres www

WW.GNB.PL

Adres e-mail

BIURO.ZARZADU@GNB.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

DZIENNIK GAZETA PRAWNA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015