Poprzednio

GZELLA AGRO

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

141,9 tys. zł

2020 r.

437,4 tys. zł

2019 r.

391,1 tys. zł

2018 r.

457,7 tys. zł

2017 r.

209 tys. zł

2017
2018
2019
2020
2021
209 tys. zł 457,7 tys. zł 391,1 tys. zł 437,4 tys. zł 141,9 tys. zł