Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 25 września 2020 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW CIEPŁOWNICTWA

KRS

0000304066

NIP

9512262647

REGON

141532443

Adres siedziby

Migdałowa 4 / 22, 02-796 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

23 kwietnia 2008 r.

Prezes Oraz Sekretarz Generalny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes jest uprawniony do reprezentowania związku, jednoosobowo (§ 23 ust. 1, ust. 2 statutu). Sekratarz generalny jest uprawniony do składania oświadczeń z zakresu praw i obowiązków majątkowych związku, jednoosobowo (§ 28 statutu).

Cel działania

Reprezentowanie interesów członków związku wobec związków pracobiorców, ich federacji i konfederacji; -reprezentowanie interesów członków związku wobec władz ustawodawczych oraz organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego; -zapewnianie członkom związku pełnej i bieżącej informacji gospodarczej oraz jej wymiana pomiędzy członkami; -działanie na rzecz integracji gospodarki Polskiej z gospodarkami krajów unii europejskiej oraz z wyspecjalizowanymi międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi; -działania na rzecz racjonalizacji prawa pracy oraz jego przestrzegania.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Rada Związku Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Komitet założycielski