Poprzednio

ALPINUS CHEMIA

Nazwa pełna

ALPINUS CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000303773

NIP

5581806775

REGON

340417751

Adres siedziby

Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 kwietnia 2008 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

15,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest: - w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie; - w przypadku zarządu wieloosobowego - prezes zarządu samodzielnie, dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu z prokurentem lub prokurent samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

9,7 mln zł

2019 r.

7,7 mln zł

2018 r.

10 mln zł

2017 r.

11,9 mln zł

2016 r.

18,1 tys. zł

2015 r.

20 tys. zł

2014 r.

150,2 tys. zł

2011 r.

1,3 tys. zł

2010 r.

17,1 tys. zł

2010
2011
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
17,1 tys. zł 1,3 tys. zł 150,2 tys. zł 20 tys. zł 18,1 tys. zł 11,9 mln zł 10 mln zł 7,7 mln zł 9,7 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

6

50 mln zł

29,5 mln zł

2007 - 2013

1

12,5 tys. zł

8,5 tys. zł

Łącznie

7

50 mln zł

29,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015