Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 24 kwietnia 2008 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ BUDOWY TELEWIZJI SPOŁECZNEJ RP

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000303625

Data rejestracji

24 kwietnia 2008 r.

Adres siedziby

Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków, Polska

Cel działania

Głównym i podstawowym celem ustanowienia fundacji jest budowa niezależnej, nowoczesnej w formie i treści stacji telewizyjnej, dającej możliwość uczestnictwa w życiu publicznym znacznej części społeczeństwa w Polsce i poza jej granicami, szczególnie tej patriotycznej, której problemy i marzenia są inspiracją dla założenia organizacji.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie zarządu łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY