Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

31 stycznia 2023 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

10 lutego 2023 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »